Hula, V.

Hula, V. Dept. of Zoology
AF MENDELU Brno
Zemedelska 1
BRNO
CZ-613 00


:: benefit for the website ::
  • publications
  • collection datasets, included by himself!:: references ::

HULA. V., NIEDOBOVA, J. & KOSULIC, O. (2009)

   Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 1-12

HULA. V. (2015)

   Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001. Pavouk – Zpravodaj České arachnologické společnosti 39: 8-9

« back to partner main page