Image catalogue for Holoplatys


Holoplatys aerata (♀) (L. KOCH, 1879)

Holoplatys appressus (♂,♀) (POWELL, 1873)

Holoplatys bicolor (♂,♀) SIMON, 1901

Holoplatys bicoloroides (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys borali (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys braemarensis (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys bramptonensis (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys canberra (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys carolinensis (♂,♀) BERRY, BEATTY & PRÓSZYŃSKI, 1996

Holoplatys chudalupensis (♂) ŻABKA, 1991

Holoplatys colemani (♂,♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys complanata (♂,♀) (L. KOCH, 1879)

Holoplatys complanatiformis (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys daviesae (♂,♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys dejongi (♂) ŻABKA, 1991

Holoplatys desertina (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys digitatus (♂,♀) ZHOU, IRFAN & PENG, 2017

Holoplatys embolica (♂) ŻABKA, 1991

Holoplatys FP-11668 (♂)

Holoplatys FP-11671 (♂)

Holoplatys FP-295 (♂,♀)

Holoplatys fusca (♂,♀) (KARSCH, 1878)

Holoplatys grassalis (♂) ŻABKA, 1991

Holoplatys invenusta (♂,♀) (L. KOCH, 1879)

Holoplatys jardinensis (♂) ŻABKA, 1991

Holoplatys julimarina (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys kalgoorlie (♂) ŻABKA, 1991

Holoplatys kempensis (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys lhotskyi (♂,♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys mascordi (♂,♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys meda (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys minuta (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys oakensis (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys panthera (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys pedder (♂) ŻABKA, 1991

Holoplatys pemberton (♂,♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys planissima (♂,♀) (L. KOCH, 1879)

Holoplatys queenslandica (♂,♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys rainbowi (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys semiplanata (♂,♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys strzeleckii (♂,♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys tasmanensis (♀) ŻABKA, 1991

Holoplatys windjanensis (♀) ŻABKA, 1991