Genus:
Epocilla


Type species:
Epocilla praetextata
THORELL, 1887

spec. indet. aurantiaca (♂,♀)
(SIMON, 1885)


blairei (♂,♀)
ŻABKA, 1985


calcarata (♂,♀)
(KARSCH, 1880)


chimakothiensis (♀)
JASTRZĘBSKI, 2007


femoralis (♂)
SIMON, 1901


innotata (juv.)
THORELL, 1895


mauriciana (♂)
SIMON, 1901


pakhtunkhwa (♂)
ALI & MADDISON, 2018


picturata (♂,♀)
SIMON, 1901


praetextata (♂,♀)
THORELL, 1887


sirohi (♂)
CALEB, CHATTERJEE, TYAGI, KUNDU & KUMAR, 2017


xylina (♂,♀)
SIMON, 1906


In Synonymy

alticinctus (♂)
(KARSCH, 1891)


crassipes (♂)
(PECKHAM & PECKHAM, 1907)


rufa (♂,♀)
WESOŁOWSKA, 1981