Genus:
Hypaeus


Type species:
Hypaeus porcatus
(TACZANOWSKI, 1872)

spec. indet. annulifer (♂)
SIMON, 1900


arhuaco (♂,♀)
MARTINEZ & GALVIS, 2017


barromachadoi (♂)
CAPORIACCO, 1947


benignus (♂,♀)
(PECKHAM & PECKHAM, 1885)


concinnus (♂)
SIMON, 1900


cucullatus (♂)
SIMON, 1900


duodentatus (♂)
CRANE, 1943


estebanensis (♂)
SIMON, 1900


femoratus (♂,♀)
ARAÚJO & RUIZ, 2015


flavipes (♂)
SIMON, 1900


flemingi (♂,♀)
CRANE, 1943


frontosus (♂)
SIMON, 1900


ignicomis (♂)
SIMON, 1900


luridomaculatus (♂)
SIMON, 1900


miles (♂)
SIMON, 1900


mystacalis (♂,♀)
(TACZANOWSKI, 1878)


nigrocomosus (♂)
SIMON, 1900


olympeae (♂,♀)
COURTIAL & PICARD, 2023


pauciaculeis (♀)
(CAPORIACCO, 1947)


porcatus (♂)
(TACZANOWSKI, 1872)


poseidon (♂,♀)
ARAÚJO & RUIZ, 2015


proszynskii (♂,♀)
MARTINEZ & GALVIS, 2017


quadrinotatus (♂)
SIMON, 1900


taczanowskii (♂,♀)
(MELLO-LEITÃO, 1948)


terraemediae (♂,♀)
ARAÚJO & RUIZ, 2015


tridactylus (♂,♀)
ARAÚJO & RUIZ, 2015


triplagiatus (♂)
SIMON, 1900


varzea (♂)
MARTINEZ & GALVIS, 2017


venezuelanus (♂)
SIMON, 1900


In Synonymy

bivittatus (♂)
CAPORIACCO, 1947


budoninus (♂,♀)
(CAPORIACCO, 1954)


marjori (♂,♀)
(PECKHAM & PECKHAM, 1896)


niger (♂)
(MELLO-LEITÃO, 1930)


nudus (♂)
(MELLO-LEITÃO, 1940)


saphes (♂)
(CHAMBERLIN & IVIE, 1936)


vividus
SIMON, 1900


Nomina dubia

furcifer (♂)
SIMON, 1900


tenuimanus (♂)
SIMON, 1900