Type species:
Nungia epigynalis
ŻABKA, 1985


epigynalis (♂,♀)
ŻABKA, 1985


hatamensis (♂,♀)
(THORELL, 1881)


modesta (♀)
(KEYSERLING, 1883)


papakula (♂,♀)
(STRAND, 1911)


xiaolonghaensis (♂,♀)
(CAO & LI, 2016)