Mendoza eurina (♂) (SIMON, 1871)


synonym of

Mendoza canestrinii (♂,♀) (NINNI, 1868) [METZNER, 1999: 138]

combinations

Attus eurinus (♂) SIMON, 1871: 135
Attus eurinus: ROEWER 1954 (nomen dubium)

external sources for more info