Phlegra rogenhoferi (♂) (SIMON, 1868)


synonym of

Phlegra cinereofasciata (♂,♀) (SIMON, 1868) [BREITLING et al., 2015: 74]

combinations

Attus Rogenhoferi (♂) SIMON, 1868: 551
Phlegra Rogenhoferi: SIMON 1876: 127

external sources for more info