Corythalia fulvoguttata (♀) (F. O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1901)


synonym of

Corythalia opima (♂,♀) (PECKHAM & PECKHAM, 1885) [BANKS, 1910: 72]

combinations

Sidusa fulvoguttata (♀) F. O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1901: 214
Corythalia flavoguttata: SIMON 1903: 790 (lapsus)

external sources for more info