Corythalia lutea (♂) (F. O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1901)


synonym of

Corythalia parvula (♂,♀) (PECKHAM & PECKHAM, 1896) [Chickering, 1946: 146]

combinations

Sidusa lutea (♂) F. O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1901: 217
Corythalia lutea: SIMON 1903: 790

external sources for more info