Irura yueluensis (♂,♀) (PENG & YIN, 1991)


 distribution by countries

China, Japan,