Gypogyna forceps (♂,♀) SIMON, 1900

© SIMON, E. (1901)

Histoire naturelle des Araignees. Deuxieme edition. Paris (Roret) 2 (3): 381-668

Fig.: D-20978
Gypogyna forceps - ♂

© GALIANO, M. E. (1958)

Novedades sobre los generos Scopocira SIMON y Gypogyna SIMON (Araneae: Salticidae). Rev. Soc. Ent. Arg. 20: 21-32

Fig.: D-11279
Gypogyna forceps - ♂ - palpo, retrolateral

© GALIANO, M. E. (1958)

Novedades sobre los generos Scopocira SIMON y Gypogyna SIMON (Araneae: Salticidae). Rev. Soc. Ent. Arg. 20: 21-32

Fig.: D-11280
Gypogyna forceps - ♂ - palpo, ventral

© SIMON, E. (1901)

Histoire naturelle des Araignees. Deuxieme edition. Paris (Roret) 2 (3): 381-668

Fig.: D-20977
Gypogyna forceps - ♂

© GALIANO, M. E. (1958)

Novedades sobre los generos Scopocira SIMON y Gypogyna SIMON (Araneae: Salticidae). Rev. Soc. Ent. Arg. 20: 21-32

Fig.: D-11281
Gypogyna forceps - ♀ - epigino