Anarrhotus fossulatus (♂) SIMON, 1902

PRÓSZYŃSKI, J. (1984)

Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae) Ann. Zool., Warszawa 37: 399-410

Fig.: D-8429
Anarrhotus fossulatus - ♂ - palp - Singapore
HOLOTYPE
PRÓSZYŃSKI, J. (1984)

Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae) Ann. Zool., Warszawa 37: 399-410

Fig.: D-8428
Anarrhotus fossulatus - ♂ - palp - Singapore
HOLOTYPE