Tarne dives (♂,♀) SIMON, 1885

SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae) Insect Syst. Evol. 38: 427-432

Fig.: D-6597
Tarne dives - ♂ - habitus - country undefined
SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae) Insect Syst. Evol. 38: 427-432

Fig.: D-6600
Tarne dives - ♂ - carapace, lateral view. - country undefined
SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae) Insect Syst. Evol. 38: 427-432

Fig.: D-6594
Tarne dives - ♂ - palp, ventral view. Scale: 0.1 mm - country undefined
SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae) Insect Syst. Evol. 38: 427-432

Fig.: D-6595
Tarne dives - ♂ - palp, prolateral view. Scale: 0.1 mm - country undefined
SIMON, E. (1903)

Histoire naturelle des Araignées. Deuxiéme Edition Paris (Roret) 2 (4): 669-1080

Fig.: D-21622
Tarne dives - ♂ - country undefined
WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria) Ann. Zool., Warszawa 62 (4): 733-772

Fig.: D-29888
Tarne dives - ♂ - palpal organ - Nigeria
WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria) Ann. Zool., Warszawa 62 (4): 733-772

Fig.: D-29889
Tarne dives - ♂ - palpal organ - Nigeria
WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria) Ann. Zool., Warszawa 62 (4): 733-772

Fig.: D-29890
Tarne dives - ♂ - palpal organ - Nigeria
WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria) Ann. Zool., Warszawa 62 (4): 733-772

Fig.: D-29891
Tarne dives - ♂ - palpal organ - Nigeria
CLARK, D. J. (1974)

Notes on SIMON's types of African Salticidae Bull. Brit. Arachnol. Soc. 3 (1): 11-27

Fig.: D-33469
Tarne dives - ♂ - palp - Gabon
CLARK, D. J. (1974)

Notes on SIMON's types of African Salticidae Bull. Brit. Arachnol. Soc. 3 (1): 11-27

Fig.: D-33470
Tarne dives - ♂ - palp - Gabon
CLARK, D. J. (1974)

Notes on SIMON's types of African Salticidae Bull. Brit. Arachnol. Soc. 3 (1): 11-27

Fig.: D-33471
Tarne dives - ♂ - palp - Gabon
SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae) Insect Syst. Evol. 38: 427-432

Fig.: D-6599
Tarne dives - ♂ - chelicera, proximal view - country undefined
WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria) Ann. Zool., Warszawa 62 (4): 733-772

Fig.: D-29892
Tarne dives - ♂ - cheliceral dentition - Nigeria
PRÓSZYŃSKI, J. (1987)

Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP: 1-172

Fig.: D-2929
Tarne dives - ♀ - Ogoue - Congo
SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae) Insect Syst. Evol. 38: 427-432

Fig.: D-6596
Tarne dives - ♀ - epigyne. Scale: 0.1 mm - country undefined
WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria) Ann. Zool., Warszawa 62 (4): 733-772

Fig.: D-29893
Tarne dives - ♀ - epigyne - Nigeria
CLARK, D. J. (1974)

Notes on SIMON's types of African Salticidae Bull. Brit. Arachnol. Soc. 3 (1): 11-27

Fig.: D-33466
Tarne dives - ♀ - epigyne - Gabon
PRÓSZYŃSKI, J. (1987)

Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP: 1-172

Fig.: D-2930
Tarne dives - ♀ - Ogoue - Congo
PRÓSZYŃSKI, J. (1987)

Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP: 1-172

Fig.: D-2931
Tarne dives - ♀ - Ogoue - Congo
SZÜTS, T. & ROLLARD, C. (2007)

Redescription of the genus Tarne SIMON, 1886 (Araneae: Salticidae) Insect Syst. Evol. 38: 427-432

Fig.: D-6598
Tarne dives - ♀ - vulva. Scale: 0.1 mm - country undefined
WESOŁOWSKA, W. & EDWARDS, G. B. (2012)

Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Calabar area (SE Nigeria) Ann. Zool., Warszawa 62 (4): 733-772

Fig.: D-29894
Tarne dives - ♀ - internal structure of epigyne - Nigeria