Irura zhangae (♂,♀) GAN, WANG & PENG, 2017

GAN, J. H., WANG, C. & PENG, X. J. (2017)

Three new spider species of Irura PECKHAM & PECKHAM, 1901 from China (Araneae: Salticidae) Zootaxa 4226 (2): 273-282

Fig.: F-5481
Irura zhangae - ♂ - dorsal view. Scale bar: 0.5 mm - China
HOLOTYPE
GAN, J. H., WANG, C. & PENG, X. J. (2017)

Three new spider species of Irura PECKHAM & PECKHAM, 1901 from China (Araneae: Salticidae) Zootaxa 4226 (2): 273-282

Fig.: F-5485
Irura zhangae - ♀ - dorsal view. Scale bar: 0.5 mm - China
PARATYPE
GAN, J. H., WANG, C. & PENG, X. J. (2017)

Three new spider species of Irura PECKHAM & PECKHAM, 1901 from China (Araneae: Salticidae) Zootaxa 4226 (2): 273-282

Fig.: F-5482
Irura zhangae - ♂ - palp. Scale bar: 0.01 mm - China
HOLOTYPE
GAN, J. H., WANG, C. & PENG, X. J. (2017)

Three new spider species of Irura PECKHAM & PECKHAM, 1901 from China (Araneae: Salticidae) Zootaxa 4226 (2): 273-282

Fig.: F-5483
Irura zhangae - ♂ - palp. Scale bar: 0.01 mm - China
HOLOTYPE
GAN, J. H., WANG, C. & PENG, X. J. (2017)

Three new spider species of Irura PECKHAM & PECKHAM, 1901 from China (Araneae: Salticidae) Zootaxa 4226 (2): 273-282

Fig.: F-5484
Irura zhangae - ♂ - palp. Scale bar: 0.01 mm - China
HOLOTYPE
GAN, J. H., WANG, C. & PENG, X. J. (2017)

Three new spider species of Irura PECKHAM & PECKHAM, 1901 from China (Araneae: Salticidae) Zootaxa 4226 (2): 273-282

Fig.: F-5486
Irura zhangae - ♀ - epigyne ventral view. Scale bar: 0.01 mm - China
PARATYPE
GAN, J. H., WANG, C. & PENG, X. J. (2017)

Three new spider species of Irura PECKHAM & PECKHAM, 1901 from China (Araneae: Salticidae) Zootaxa 4226 (2): 273-282

Fig.: F-5487
Irura zhangae - ♀ - vulva dorsal view. Scale bar: 0.01 mm - China
PARATYPE