Heliophanus uvirensis (♀) WESOŁOWSKA, 1986


relevant references order by year or order by Author
LEDOUX, J.-C. (2007)

Araignées de l´île de La Réunion: II. Salticidae. Revue Arachnologique  17: 9-34.
SZÜTS, T. (2004)

Problematikus nyugat-afrikai ugrópók-menek (Araneae: Salticidae) taxonómiai revíziója. Doktori Értekezés.  1-109.
SONG, D. X. & CHAI, J. Y. (1992)

On new species of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Wuling Mountains area, southwestern China. J. Xinjiang Univ. 9 (3): 76-86.
PRÓSZYŃSKI, J. (1990)

Catalogue of Salticidae (Araneae): Synthesis of Quotations in the World Literature since 1940, with Basic Taxonomic Data since 1758.  366 pp.
PLATNICK, N. I. (1989)

Advances in Spider Taxonomy 1981-1987. A supplement to Brignoli´s "A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981". Manchester University Press 673 pp.
PRÓSZYŃSKI, J. (1987)

Atlas rysunków diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Rolniczo-Pedagogicznej SiedlcachWSRP 1-172.

1986

WESOŁOWSKA, W. 

A revision of the genus Heliophanus C. L. KOCH 1833 (Aranei: Salticidae). Ann. Zool., Warszawa 40 (1): 1-254.