Yllenus marusiki (♀) LOGUNOV, 1993Illustrations

Collection: Polska Akademia Nauk Instytut Zoologiczny (MIZ: 64/66)
Mongolia, 10 km NE od Sajanšand[=Saishand], 19.09.1966, leg.: A. Ddjan & M. Mroczkowski, det.: D. V. Logunov