Rhyphelia variegata (♂) SIMON, 1902IllustrationsPhotos