Hypaeus proszynskii (♂,♀) MARTINEZ & GALVIS, 2017Photos