Irura yinae (♂,♀) GAN, WANG & PENG, 2017


combinations

Irura yinae (♂,♀) GAN, WANG & PENG, 2017: 277

external sources for more info


World Spider Catalogue